Fræðsluefni

Þýðingar á orðum sem koma fyrir í Basics of Addiction Counseling, Desk Reference and Study Guide

 

Abruptly

skyndilega; allt í einu

Absorbed

sogað, tekið upp

Abstinence Bindindi
Abstract

Samantekt / útdráttur / yfirlit

Accumulate hlaðast upp
Accumulating

Safnast saman; hlaðast upp

Accusation 

ákæra, áburður, sakargift

Acquisition

Öflun / yfirtaka

Adaptive aðlögunarhæfur
Adequate

nógu mikill, nægilegur, fullnægjandi

Adverse.

andstæður; óhagstæður; fjandsamlegur

Alcoholic hepatitis

Lifrarbólga af völdum áfengis

Alleviate Lina - létta
Analgesic verkjalyf
Anemia 

blóðleysi, blóðskortur

Angina Hjartakveisa
Antagonist

Mótefni – andefni

Anticonvulsant Krampastillandi
Apnea Öndunarstopp
Arculate Málglaður
Arteriosclerosis

æðakölkun ; æðaþrengsli .

Articulate

Skýra / tengja

ascertain

komast að / fá fullvissu um

Assertion training ákveðniþjálfun
Assertive Ákveðinn
Assessment mat
Atrophy  visnun rýrnun
Attendance nærvera, það að vera viðstaddur
Authorative ráðríkur
Authoritarian ráðríkur
Autonomic nervous system

ósjálfráða taugakerfið

BAL

Áfengismagn í blóði

Bereavement ástvinamissir
Beriberi

Taugasjúkdómur v/Bvítamínskorts

Bio-chemical lífefnafræðilegur
Bio-psycho-social Líkamleg-andlegt-félagslegt
Board certified addictionologist

Sérfræðingur í fíknisjúkdómum

Carcinoma Krabbamein
Cardiomyopathy Kransæðaþrengingar
Cardiovascular

hjarta- og æða-

Central nervous system miðtaugakerfi
Cerebrovascular

Æðakerfi heilans

Chronic diarrhea

Langvinnur niðurgangur

Cirrhosis Skorpulifur
Cirrhosis of the liver Skorpulifur
Clarification 

útskýring, nánari skýring

Clique klíka
CNS depressant Róandi efni
CNS stimulant Örvandi efni
Cognition vitsmunir
Collaboration

samstarf,samvinna á afmörkuðu sviði

Conceptualize

gera sér hugmynd um

Concordance

samræmi / samsvörun

Congeals Storknar
Congruence Samsvörun
Contingencies óvissuþættir
Conversion

Ummyndun /  umbreyting

Correlates

vera í samhengi; setja í samhengi; tengja

Culpable 

saknæmur, vítaverður, refsiverður

Cumulative smávaxandi
Cutaneus ulcers Langvinn sár
De-emphasizes Dregur úr
Defer Fresta/draga
Defer to

Fara eftir/lúta

Delusional Blekkingar
Delve

kafa í / grafast fyrir um / rannsaka

Derivatives Afleiður
Destabilize  
Diabetes  sykursýki
Diaphoresis svitamyndun
Dichotomous

Tvískipting / kvíslgreining

Didactic

Fræðslu / kennandi / fræðandi

Diffusion dreifing
Diminished minnka
Discern

greina; koma auga á; sjá; aðgreina

Disclosure 

afhjúpun, opinská greinargerð

Discretion

þagmælska, gætni, varfærni

Disinhibition svipting
Displacement

Tilfærsla/færsla

Dispute rökræða
Disthemia Óyndi
Distress Ógæfa
Diuretic daglegs
DMT ingestion  
DMT-ingestion Ofskynjunarlyf
Domestic 

heimilis, fjölskyldu

Duodenum skeifugörn
Dysphoria Vanlíðan
Eclectic

Heimspeki / listastefnur   sem velur úr það besta

Efficacy

Verkun /áhrif/gagn

Elaborate

Færa rök fyrir

Elevated Aukinn, lyft
Elicit  laða fram
Emphysema lungnaþemba
Encompass

umkringja; umlykja; koma í kring

Endocrine gland innkirtill
Enmeshment

ánetja; flækja í

Epilepsy Flogaveiki
Equip,

með with   búa út, búa undir

Erroneous Rangur
Esophageal carcinoma

Vélinda krabbamein

Esophagitis Vélindabólgur
Ethnic kynþáttur

Evaluation 

mat-virðing,gildismat
Exploit

hetjudáð, dirfskuverk, þrekvirki

Extenuating

Afsökun / málsbætandi

Extinction Slokknun
Facilitate

Auðvelda / greiða fyrir / fá fram / bjóða upp á

Factual raunverulegur
Family genogram Fjölskyldutré
Fatigue

þreyta ; áreynsla

Febrile Með hita
Fraternal twins

Tvíeggja tvíburar

Free Association

frjáls hugmyndatengsl

Freebasing

Taka í gegnum lungu

Gastritis Magabólga
Gastro esophageal  
Generated

framleiða, búa til, leiða af sér

Gregarious

Hópsækinn / félagslyndur

Hallucinogenic skynvilluvaldandi
Hallucinogens Ofskynjunarefni
Hemorrhage Blæðing
Holistic 

heildar kerfis, sem nær yfir heild

Homeostasis

Líkamlegt jafnvægi

Hypersomnia Svefnsýki
Hypertension

Hár blóðþrýstingur

Ideation

Gera sér hugmynd um

Illicit Ólöglegur
Immersion

dýfing / kaffæring

Impairment skemmd
Impediment

Fyrirstaða / hindrun / forfall

Impediments

hindrun, tálmi, fyrirstaða

Implosive “inn-sprenging”
Incorporate

fella inn; innlima; sameinast

Incrementally Stigvaxandi
Inferiority 

vanmáttur, undirskipun

Inflammation Bólga
Inhalants

Innöndunar efni

Inhibitions Hömlur
Insofar Að því leyti
Intermediate Millistig/milli-
Intermittently Öðru hvoru
Interpretation

útskýring, ráðning túlkun

Intestine

görn,þarmur sá hluti meltingarvegar sem nær frá maga til endaþarms

Intramuscularly Í vöðva
Intranasal Í gegnum nef
Intravenous Í æð
Jargonistic

Að tala: hrognamál / fagmál /  tæknimál

Jaundice Gula
Latent

Hulinn / dulinn / leyndur

Legitimate 

lögmætur-réttur, réttmætur

Lethality dánartíðni
Lethargy Sinnuleysi
Licit Löglegur
Maiming

limlesta; örkumla; lemstra

Malabsorption  
Maladaptive

illa aðhæfður / óaðlögunarhæfur

Manifestation

Opinberun / vitnisburður

Mediated

miðla málum / sætta

Meningitis heilahimnubólga
Moderate 

hóflegur, hófsamur

Morbidity 

sjúkdómur, sjúkleiki

Myopathy

Þröng  / þrenging

Narcotics Deyfilyf
Nausea Ógleði
Neuron Taugafruma
Neuropathy

truflun í taugakerfi

Neurosis

Hugsýki / taugaveiklun

Neurotransmitter Boðefni
Omnibus  
Oral Um munn
Pancreas  briskirtill,bris
Pancreatitis Brisbólga
Paraphrasing 

umorða, breyta orðalagi

Parroting 

maður sem hefur eftir öðrum eins og páfagaukur

Parsimonious

sparsamur; nískur

Pathological Sjúklegur
Peer-support

Jafningja stuðningur

Perception  

skynjun, það að skynja

Peripheral nervous system úttaugakerfi
Permissive

frjálslyndur; frjálslyndis-; eftirlátur

Perpetrators 

sá sem fremur glæp, brotamaður

Pervasive

útbreiddur; almennur; gegnsýrður

Pharmaceutical Lyfjafræði
Pharmacology lyfjafræði
Photophobia Ljósfælni
Poly-chemical abuse “Fjöl-efnamisnotkun”
Potentiation

Að gera hugsanlegt / mögnun

Practitioners

maður sem starfa sem læknir eða lögfræðingur

Precipitate

hrinda af stað / kasta / steypa / botnfall /  hvatvís

Predisposition

tilhneiging kv.; móttækileiki k.

Premature

ótímabær, fyrir tíman

Prompts 

skjótur, fljótur

Psychoactive chemicals

Geðbreytandi efni

Psychopathology Sálsýkisfræði
Psychotropic

Hefur áhrif á geðslag

Pulmonary Lungna-
Rapport

Samkennd / gagnkvæmur skilningur

Rate learning  
Recurrent ítrekaður
Referral tilvísun
Reflecting Speglun
Regression

Hopun / afturför / hnignun

Reindoctrinating

Viðhalda kreddum / kreddufastur

Reinforced  efla, styrkja
Repetitive Endurtekin
Restatement Umorðun
Rhinophyma  
Sanctioned

leyfi, heimild, samþykki

Sap Jurtasafi
Scattered 

dreifa, tvístra hingað og þangað

Self - administered sjálfgefið
Self disclosure

Sjálfs-  afhjúpun / tjáning

Sensitization

“næmun” að gera næman

Sensitizes gera næman
Snorting Soga í nef
Solvents Leysiefni
Subcutaneous Undir húð
Sublimation Upphafning
Subtle

dálítill; skarpur

Supplemental

viðbótar-; auka-

Supplier

láta í té sjá fyrir

Symtomology Einkennafræði
Synapse Taugamót
Synonymous

sem er sömu eða svipaðrar merkingar

Taxonomy flokkunarfræði
Telangiectasia  
Terminology

orðaforði, fag og fræðiorða

Transference Yfirvarp
Treatment meðferð
Treatment modality

Meðferðar form

Tremor

skjálfti; titringur; hrollur

Triangulation “Þríhyrningun”
Utilization Hagnýting
Verices

regin-; mestur

Vital sings Lífsmörk
Vocational

Starfs- / atvinnu- / verklegur-

Vomiting Uppköst